Jornades

Animals i arqueologia hui: I Jornades d'Arqueozoologia del Museu de Prehistòria de València

Alfred Sanchis Serra
2013
, ISBN 978-84-7795-667-9 , 348 p.

Back to top