Perfils del Passat 4

L'expasió de l'agricultura: la vall de l'Alcoi fa 5.000 anys / La expansión de la agricultura: el valle del Serpis hace 5.000 años

Joan Bernabeu Aubán
1998
, ISBN 84-7795-157-8 978-84-7795-157-5 , 61 p.

    Back to top