Visita al Puntal del Llops

  • 01-07-2016 - 30-12-2030
POBLAT IBÈRIC DEL PUNTAL DELS LLOPS – OLOCAU Segles V-II a.C
Adreça: San José, 28, 46169 Olocau
Horari: de dimecres a diumenge, 9:30-14:00h. Prèvia concertació
Telèfon: 672 79 44 04
Correu electrònico: puntal.llops@olocau.es

Las visites gratuïtes poden concertar-se amb antelació en el telèfon 672794404 (horari de dimecres a diumenge, 9:30-14:00h) o en puntal.llops@olocau.es


Descripció del jaciment: Fortalesa per a la defensa i la vigilància del territori edetà ocupada entre els segles V i II abans de la nostra era. Ubicada als contraforts meridionals de la Serra Calderona, va ser la residència d’un aristòcrata, membre de l’elit guerrera eqüestre d’Edeta, la seua família i la gent que depenia d’ella.
Destaca la seua impressionant muralla, la torre de guaita i un conjunt d’habitacions obertes a un carrer central que recorre longitudinalment l’assentament. A més de les activitats militars, les excavacions van mostrar que al poblat es van dur a terme activitats domèstiques quotidianes com ara les relacionades amb la preparació d’aliments, amb pràctiques rituals, i activitats agràries, mineres i artesanals.


    Back to top