Cova del Bolomor

La Cova del Bolomor es troba enclavada en els farallons del barranc del Bolomor, extrem meridional de la vall La Valldigna en els contraforts del massís del Mondúver.

El jaciment, descobert per Vilanova i Piera en 1867, ha estat objecte d’excavacions arqueològiques des de l'any 1989 fins a l'actualitat, davall la direcció de Josep Fernández Peris i el patrocini del Servei d'Investigació Prehistòrica de la Diputació de València. Els treballs d’excavació constitueixen part d'un ampli projecte d'investigació impel•lit per una important cronoestratigrafía plistocena vinculada al primer poblament humà de les terres valencianes.

L'existència d'abundants registres culturals i faunístics, i l’àmplia seqüència amb XVII nivells que superen els 250.000 anys, confereixen al jaciment una extraordinària potencialitat que està contribuint al coneixement del Paleolític antic al Mediterrani i a Europa en general. Les àrees de combustió o llars detectades es troben entre les proves mes antigues de la presència del foc a Europa i a la península Ibérica, el que fa de la Cova del Bolomor l’únic jaciment conegut en el món que documenta una seriació de llars durant més de 200.000 anys. Els conjunts culturals i faunístics, amb més de 50.000 peces lítiques i prop de mig milió d'ossos, constitueixen una de les màximes col·leccions fòssils aportada per l’home durant el Plistocè mitjà a Espanya, elements tots ells imprescindibles per a conèixer el nostre passat més remot.
Més informació a la seua pàgina web.","lg-spa":"La Cova del Bolomor se encuentra enclavada en los farallones del barranco del Bolomor, extremo meridional del valle La Valldigna en las estribaciones del macizo del Mondúver.

El yacimiento, dado a conocer por Vilanova i Piera en 1867, ha sido objeto de excavaciones arqueológicas desde el año 1989 hasta la actualidad, bajo la dirección de Josep Fernández Peris y el patrocinio del Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia. Los trabajos de excavación constituyen parte de un amplio proyecto de investigación impelido por una importante cronoestratigrafía pleistocena vinculada al primer poblamiento humano de las tierras valencianas.

La existencia de abundantes registros culturales y faunísticos, y una amplia secuencia con XVII niveles que superan los 250.000 años, confieren al yacimiento una extraordinaria potencialidad que está contribuyendo al conocimiento del Paleolítico antiguo en el Mediterráneo y Europa en general. Las áreas de combustión u hogares detectadas se encuentran entre las pruebas mas antiguas de la presencia del fuego en Europa y la Península Ibérica; ello hace de la Cova del Bolomor el único yacimiento conocido en el mundo que documenta una seriación de hogares durante más de 200.000 años. Los conjuntos culturales y faunísticos, con más de 50.000 piezas líticas y cerca de medio millón de huesos, constituyen una de las máximas colecciones fósiles aportada por el hombre durante el Pleistoceno medio en España, elementos todos ellos imprescindibles para conocer nuestro mas remoto pasado.
Más información en su página web.
Back to top