• Playa de Pinedo. Pecio.

  Derelicte en la platja de Pinedo. Jaciment subaquàtic.
 • El Molón

  Oppidum sobre un turó ocupat entre els segles VII i I abans de la nostra era, i que va tindre la seua màxima esplendor al segle IV, moment en què va adquirir l’aspecte monumental que el caracteritza. Destaca el complex sistema defensiu que protegeix la part oriental del recinte, del qual es conserven diversos panys de muralla, restes d’una torrassa, la porta principal i diversos antemurals, i també un fossat tallat en la roca. Es conserven així mateix algunes estances obertes a un espai central on hi ha una gran cisterna. El conjunt ens ofereix...
 • Los Villares - Kelin

  Les excavacions en Los Villares (Caudete de las Fuentes) es van iniciar en els anys 1950-1960 i des de 1980 estan dirigides per Consuelo Mata, de la Universitat de València.

  El jaciment de Los Villares, identificat com l'antiga ciutat ibèrica de Kelin a partir dels estudis numismàtics, es troba en el terme municipal de Caudete de las Fuentes (València) i té una extensió aproximada de 10 hectàrees. Se situa prop del naixement del riu Madre, en una lloma que s'eleva 800 m.s.n.m., que destaca sobre el pla circumdant. El caràcter estratègic...
 • Cinto Mariano

  Jaciment localitzat al peu d’un abric rocós obert en el marge esquerre del riu Magre, a uns 4 km del nucli urbà de Requena.

  Descobert en la dècada de 1980, el SIP., sota la direcció de Joaquim Juan Cabanilles, ha dut a terme, entre 2000 i 2004, diverses campanyes d’excavació centrades en dos sectors: una àrea d’habitació, determinada per un potent nivell de cendres i carbons, resultat de continuats focs de llar, amb abundants restes de fauna i de ceràmiques, algunes d’elles decorades amb incisions d’estil campaniforme; en...
 • Pico de los Ajos

  Poblat ibèric fortificat localitzat a Yátova. Va estar habitat des del segle VII aC. fins a època romana imperial. Està situat en un cim secundari de Sierra Martés, a més de 1000 m d'altitud, i té una extensió aproximada d'unes 3 ha. Conserva en l'extrem sud-est, el costat més accessible, les principals estructures defensives: un fossat excavat en la roca, una torre i un tram de muralla.

  El jaciment va començar a excavar-se el 2017 per iniciativa de l'Ajuntament de Yátova i actualment forma part del programa d'excavacions del...
 • Castellar de Meca

  Ciutat ibèrica murallada construïda a la part alta del puntal de la SIerra del Mugrón, a 1.050 m d’altitud sobre el nivell del mar. Compta amb unes vies d’accés úniques que daten d’època ibèrica. Es tracta d’una excepcional xarxa de camins de més de dos quilòmetres de longitud tallats en la roca i preparats per a la circulació de carros. Entre els segles V i II abans de la nostra era va ser un important punt de control del territori, de la producció agrària i dels intercanvis comercials.
  Des del poblat es gaudeix d’una...
 • La Carència

  La Carència de Torís és un jaciment arqueològic que presenta restes des del Bronze Final fins al segle XII dC. Destaca per ser un oppidum de 6,9 hectàrees proveït de tres muralles construïdes en les èpoques ibèrica i romana.

  «La Carència. Evolució cronològica i urbanística. Valoració dins del territori» és un projecte de investigació arqueològica que es va iniciar l'any 2001 dins del programa anual d'excavacions del Servei d'Investigació Prehistòrica (SIP) i del Museu de Prehistòria de València (MPV), a càrrec de la...
 • Altet de Palau

  Arran de la troballa d’un conjunt metàl·lic format per destrals, polseres, anells, punxons i un punyal de bronze, al jaciment de L’Arbocer en la Font de la Figuera, s’iniciaren les excavacions al poblat immediat de L’Altet de Palau, fa ja més de deu anys, dintre del Programa d’excavacions arqueològiques del Servei d’Investigació Prehistòrica de la Diputació de València.
  Des de 2005 fins ara les campanyes efectuades a ambdós jaciments han permès conèixer i valorar adequadament un interessant assentament de l’Edat del Bronze...
 • La Bastida de les Alcusses

  La Bastida dels Alcusses de Moixent és un jaciment ibèric del segle IV aC. i un dels primers projectes d’excavació del SIP.

  Durant quatre campanyes (1928-1931) es va descobrir part de la xarxa urbana formada per un conjunt de cases situades al llarg d’un carrer central. Entre els materials trobats sobreïxen les ceràmiques ibèriques i gregues, ploms escrits en llengua ibèrica, el cèlebre guerrer de Moixent, i un conjunt d’instruments agrícoles en excel·lent estat de conservació. De l’assentament destaca el seu sistema...
 • Cova del Bolomor

  La Cova del Bolomor es troba enclavada en els farallons del barranc del Bolomor, extrem meridional de la vall La Valldigna en els contraforts del massís del Mondúver.

  El jaciment, descobert per Vilanova i Piera en 1867, ha estat objecte d’excavacions arqueològiques des de l'any 1989 fins a l'actualitat, davall la direcció de Josep Fernández Peris i el patrocini del Servei d'Investigació Prehistòrica de la Diputació de València. Els treballs d’excavació constitueixen part d'un ampli projecte d'investigació impel·lit per una...
Back to top