Abrigo de la Quebrada

CRONOLOGIA: Paleolític mitjà, entre 90.000 i 40.000 anys abans del present.

LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA: al Barranc de Ahillas, en un paratge de més de 700 m d'altitud.

INVESTIGACIÓ: Descobert el 2004, entre 2006 i 2015 ha estat objecte d'excavació per la Universitat de València.

En un entorn caracteritzat pel medi abrupte, però que inclou també zones de plana, les restes de la fauna consumida per les poblacions neandertals que van ocupar estacionalment el lloc estan dominades per la cabra, el cavall i el cérvol, mentre que amb prou feines estan documentats els carnívors. La indústria lítica és molt abundant, amb presència de talla Levallois i discoide i utilització de diverses matèries primeres, com el sílex, les quarsites i les calcàries. Al costat de les rascadores i els ganivets s'han documentat també abundants puntes. Aquest utillatge està vinculat al processat de la carn, a les diverses tasques de manteniment i a la caça. Al llarg de la seqüència estratigràfica de l'abric es documenten nombroses llars. En els nivells inferiors s'observa un canvi en el ritme d'ocupació del lloc, possiblement associat a un diferent patró d'ocupació del territori.

Back to top