Les plaquetes gravades de la Cova del Parpalló (Gandia, València). III. El Solutrià Superior

Vitrina 21
L’art Paleolític ofereix una important representació d’animals, un nombre també estimable de signes de tipologia variada i una escassa atenció per la figura humana. Les espècies animals més figurades coincideixen amb els ungulats de major pes en carn, evidenciant una atenció iconogràfica no desproveïda d’una certa significació econòmica. En Parpalló, les espècies que reuneixen un nombre més gran d’imatges són els bòvids, els èquids, els cèrvids i els càprids, completant-se la llista amb el porc senglar, el rabosot, el linx, algun cànid de difícil identificació, la perdiu i un anàtid.
Back to top