Les plaquetes gravades de la Cova del Parpalló (Gandia, València). I. El Gravetiense i el Solutrià mitjà

Vitrina 19
Les plaquetes de Parpalló es van decorar utilitzant el gravat i la pintura, tècniques que poden aparéixer combinades. El gravat es va realitzar amb instruments de sílex, aparentment sense un esbós previ del dibuix. La pintura, verdaderament excepcional en l’art moble paleolític, oferix tant exemples de tintes planes, com de traç lineal, emprant-se com a colorants matèries minerals naturals com les hematites i els ocres.
Back to top