La Cova dels Gats (Alzira, València) i altres jaciments eneolítics valencians

Vitrina 51
La cova del Gats (Alzira, Riberan Alta) es situa en la Barraca d’Aigües Vives, en uns estreps que delimiten al NO el Pla del Gall.
Julio Escandell localitza uns soterraments eneolítics. Amb la visita per part del grup12 d’Alzira és recupera un vas campaniforme sencer i fragments d’un altre. Finalment amb les prospeccions realitzades pel Servei d’Investigació Prehistòrica de la Diputació de València es recuperaren  un fragment de crani i dents humans, alhora que un punxó d’ós i fragments de ceràmica. El conjunt pot datar-se al voltant del III mil·lenni i primer quart del II mil·lenni.
Back to top