Treballant el camp

  • Sala permanent de Prehistòria
    30-11-2014 10:00 h
Com penses que es treballava el camp en este període? Sabies que els primers agricultors preparaven la terra i plantaven les llavors amb pals de fusta? I... com penses que eren les primeres corbelles? On s’emmagatzemava el gra? Sabies que els primers agricultors utilitzaven morters per a fer la farina?
Famílies
    Back to top