Art en pedra. Es pot dibuixar sobre la pedra?

  • Sala permanent de Prehistòria
    19-10-2014 10:00 h
Sabies que a l’Edat de Pedra ja existien artistes? Quins motius penses que es representaven? Este diumenge s’endinsarem en el món de l’art moble, les tècniques que s’empraven i el simbolisme que implicava.
Famílies
    Back to top