Coves, abrics i campaments

Vitrina 13

Les poblacions del Paleolític superior van continuar vivint en coves, abrics i campaments a l'aire lliure. Uns eren assentaments base per a la residència estacional, com la Cova del Volcán del Faro (Cullera) o la Cova del Parpalló (Gandia); uns altres estaven dedicats a tasques específiques i correspondrien a estades més breus, com la Cova de les Malladetes (Barx) i l'Abric de la Senda Vedada (Sumacàrcer). Les activitats quotidianes es distribuïen en diferents espais dins dels llocs d'habitació, si bé moltes d'elles es realitzaven al voltant de les llars, que són les úniques estructures trobades en el territori valencià. Entorn del foc es tallava el sílex, es processaven els aliments, es treballava la pell dels animals amb la qual es confeccionaven elements d'abric i s'elaboraven objectes d'adorn.

Back to top